Välkommen till Skogslunds trädgård & bigårdar! Här kan du läsa mer om oss, vårt andelsjordbruk och vår verksamhet som småskaliga grönsaksodlare och biodlare i Tångarne utanför Diö. Vill du se vad som händer i trädgården eller beställa prenumeration på grönsakslådor från oss, klicka på flikarna ovan!

Om oss

Vi som driver Skogslunds trädgård och bigårdar heter Sofia och Peter Carlstedt. Tillsammans med våra tre barn bor vi i Tångarne strax utanför Diö. Sedan 2014 odlar vi giftfritt och säljer grönsaker från vår trädgård som också har rum för ankor, höns och några tunnelväxthus.krasse-minst

Under 2016 startade vi med andelsjordbruk i liten skala. Utöver detta säljer vi även kallslungad honung från egen odling, plantor av många intressanta grönsaker, blommor och örter, chilisås samt sylt från egna eller vilda bär.

Våra odlingsmetoder är inspirerade av permakultur och vi praktiserar flera metoder så som att använda djuren i odlingarna, att täckodla och att samodla vissa växter. Speciellt för våra odlingar är att vi använder stora mängder färskt träflis som vi själva gör av bland annat sly till att täcka odlingarna. Lokalt material som är spill – kasserad halm, ensilage och liknande, gödsel som skulle hamna på tippen – ser vi som tillgångar. Genom att använda dessa oönskade material minskar vi miljöpåverkan ytterligare.

I våra trädgårdar undviker vi att använda giftiga preparat. Istället arbetar vi med jorden och försöker stärka den genom att få mikroorganismer att trivas. Vår användning av maskiner och därmed fossila bränslen är också mycket begränsad.

 

biodlare.JPG
Äldsta dottern hjälper till i bigården vid Orangeriet

 

Läs mer här:

Tålamod är deras ledord 20160910

Nya ansvariga i Linnés orangeriträdgård 20160905

Reportage: Grönt liv på Skogslund 20150821

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill bli andelsjordbrukare, beställa produkter eller om du har några frågor. Använd formuläret nedan eller ring oss på 0760-478585.